Adatvédelmi nyilatkozat

Buvári Tamás (8443 Bánd Tanya 433/1) (a továbbiakban Buvári Tamás, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A www.szeretfilm.hu címen elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.szeretfilm.hu honlapon.

Elolvasom a teljes dokumentumot (.pdf)